Interim Management

Interim Management

Eind 2006 is er voor Permar Kwekerij in Lunteren een bedrijfsbegroting opgesteld. Na goedkeuring van de directie van Permar WS heeft KH Potplanten het management van Permar Kwekerij tijdelijk overgenomen en de nieuwe begroting uitgevoerd. Medio 2007 is er gekeken naar een samenwerking met IW4 te Veenendaal. Hieruit is een fusie voortgekomen tussen Permar Kwekerij en IW4 op de locatie van IW4 in Achterberg. Daar is in 2008, onder leiding van KH Potplanten, een nieuwe kas gebouwd en zijn nieuwe containervelden aangelegd. Ook voor deze locatie is een nieuw teeltplan gemaakt en ten uitvoering gebracht.

Medio 2012 is Road2Work gestart. Road2Work sorteert en demonteert electronisch afval in combinatie met een re-integratieproject van gemeente Ede. KH Potplanten neemt momenteel de bedrijfsleiding op zich, om de directie te ontlasten. De opzet van Road2Work is geheel nieuw, waardoor alle werkwijzen zelf bedacht moeten worden. In 2015 is Road2work een Wecycle Service Center geworden en WEEElabex gecertificeerd. Road2Work IJssel-Vecht is gestart in 2017 en ook daar wordt de bedrijfsleidng verzorgd. 

  • Vervanging van bedrijfsleiding
  • Advies voor bedrijfsinrichtingen
  • Teeltberekeningen
  • Bedrijfsbegrotingen
  • Begeleiden bij het opstarten van nieuwe bedrijven of locaties