Historie

Historie

Na zijn afstuderen aan de Hogere Agrarische School(HAS) Den Bosch en 2 jaar werken bij diverse kwekers, is Kees van der Heide in 2002 KH Potplanten gestart. Op een kwekerij van 8600 m2 zijn eerst kamer- en tuinplanten gekweekt. In de loop der tijd is het assortiment aangepast aan marktvraag en is de kas bijna helemaal koud gezet. Momenteel zijn de teelten verdeeld in 3 hoofdgroepen, namelijk 'voorjaarsbloeiers', Goldcrest Wilma en tuinplanten. Omdat de planten in de hanging baskets niet goed tegen de kou kunnen, worden 5 kappen 'verwarmd'. Eind 2011 zijn 3 kappen van de achterkant van de kas af gehaald. Doordat de kas op veengrond is gebouwd waren er verzakkingen ontstaan. Om te voorkomen dat de kas zou instorten, is er een nieuwe fundering geplaatst waar nu de achterwand op staat.

In 2013 is de verwarming van de 'stek-afdeling' vervangen door aardgas gestookte heaters. Hierdoor kan de grootte van de afdeling worden aangepast, zonder de beperking van de verwarmingscapaciteit.

In de zomer van 2015 zijn we begonnen aan een grootschalige renovatie van de kasfundering. Voka Agri Systems heeft onder 5 kappen van gevel naar gevel alle poten opnieuw gefundeerd, alsmede de gevelfundering vervangen. Daarna is er een nieuwe gesloten teeltvloer geïnstalleerd, compleet met inline druppelslangen op een oppervlak van 1100 m2. Eind 2015 en begin 2016 wordt het tegenover liggende deel ook voorzien van een nieuwe gesloten teeltvloer (1100 m2).

Vanaf 2006 is KH Potplanten gestart met 'interim management' en 'teeltbegeleiding'. Voor verschillende bedrijven, waaronder Permar Kwekerij te Ede en IW4 bedrijven te Veenendaal, zijn de werkzaamheden nu afgerond. Dit heeft geresulteerd in een fusie tussen de 2 bedrijven en de ineenschuiving van 2 locaties in 1 uitgebreide locatie.

Bij Road2work te Ede is de opstartfase van het bedrijf voltooid. Road2work is thans gegroeid naar een Wecycle Service Center. KH Potplanten verzorgt bij Road2work de bedrijfsleiding en logistiek taken.